Bemutatkozás

Kiskunfélegyházán 1948-ban nyílt meg az első kis létszámú csoport, ahol igen nehéz körülmények között kezdhette meg munkáját az első nevelő.

1969-ig az egyre növekvő csoportokat több helyszínen tudták elhelyezni, többnyire igen mostoha körülmények között. Ebben az évben minden tanulócsoport helyet tudott kapni az Arany János utcai épületben.

1977-ben sikerült elérni, hogy a fogyatékos gyermekek az addig részben használt épületet teljesen igénybe tudták venni.

1983-ban bővült az iskola épülete, és megalakult a 2 éves szakmai képzést szolgáló Speciális Szakiskola.

1985-ben a kibővült hely már lehetővé tette az előkészítő csoport beindítását, ahol az iskolára való felkészítés folyt. Fontos szerepe volt az önállóságra nevelés, a készségfejlesztés, a kitartásra és közösségi életre nevelés.

1993-ban a Nevelési Tanácsadót, és a Logopédiai Szolgálatot is az iskolához csatolták.

1997-ben fejlesztő osztályt indított az iskola a nem iskolaérett, részképesség problémákkal küzdő gyermekek számára.

2000-ben beindították a 9. és 10. osztályt. A tanulók előtte is helyt álltak a szakmunkásképző intézetekben, de így még alaposabb tudás megszerzésére nyílt lehetőségük.

2001-ben költözött az intézmény jelenlegi helyére, a Szent Imre herceg u. 1-3. szám alá, ahol tágas tér, nagy sportudvar fogadta a tanulókat és nevelőiket. Ebben az évben vette fel Göllesz Viktor nevét.

2007-ben került át az intézmény a Bács- Kiskun Megyei Önkormányzat fenntartása alá, sajnos a megyei önkormányzat csak az általános iskolát vette át, a Nevelési Tanácsadó, a Pedagógiai Szakszolgálat, és a 9. 10. osztály a város fenntartása alatt maradt.

Az intézmény a következő években nagy szakmai megújuláson ment keresztül, a 2007/ 2008. tanévben az alsó tagozaton bevezették a „Lépésről lépésre” programot, a felső tagozaton a kooperatív tanulási technikák alkalmazását a tanórákon, a 2008/2009. tanévben a kompetencia alapú mérést és fejlesztést szövegértés, matematika és szociális kompetenciák területén.

2009/2010. tanévtől a tananyagot projektekbe rendezik, a projektek zárása lehetőséget nyújt arra, hogy a szülők is minél nagyobb betekintést kapjanak gyermekeik munkájába.

2009. évtől működik az intézményben autista csoport, először 6 fővel indult, jelenlegi létszám 10 fő.

A 2011/2012. tanév nagy változást hozott az iskola életében, ugyanis összevonásra került a kiskunmajsai székhelyű BKMÖ Móra Ferenc Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményével, de az összevont intézménynek székhelye maradt.

2013. április 1.-től intézményünk Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kiskunfélegyházai Tankerület fenntartása alá került.

2013. szeptember 1. a 2013/2014-es tanévet Kiskunfélegyházi Göllesz Viktor Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény néven, önálló intézményként kezdtük az évet.

iskola 005