Tanáraink

Keresztesné Csikós Gabriella       intézményvezető

Juhász Katalin                                   intézményvezető- helyettes

 

Szondi Ildikó                                       1-2. értelmileg akadályozott o. osztályfőnök

Hegedűsné Ujváry Katalin             1-2. tanulásban akadályozott o. osztályfőnök

dr. Pesír Irén                                         3. o. osztályfőnök + gyermekvédelmi felelős

Horváthné Gulyás Henrietta         4. o. osztályfőnök + DÖK segítő munkatárs

Farkasné Czakó Szilvia                    5. o. osztályfőnök

Kaposiné Mészáros Ildikó               6.o. osztályfőnök +  Tanulásban ak. munkaköz. vez.

Fekete Linda                                           7-8. o. osztályfőnök

Luchmann Gáborné                            autista B csoport  osztályfőnök,

Palásti Szilvia                                         készségfejlesztő 11. o.,  osztályfőnök,

Rozmán Judit                                       készségfejlesztő 9. o.,  osztályfőnök,

Ricza Adrienn                                       autista A csoport, osztályfőnök, ért. ak. munk. vez.

Wittmann Orsolya                               gyógypedagógus

Hering Kinga Eszter                           gyógypedagógus

Angyal-Marschalek Eszter              gyógypedagógus, logopédus (Gyes)

Papp-Varga Orsolya                          gyógypedagógus, logopédus

Jánosi Ágnes                                          gyógypedagógus, logopédus

Lesnikowska-Harangi Irena          tanító-tanár

Mindszenti Lili                                    „Minyon” óvodai csoport

Tóth-Makány Anita                            óvodapedagógus, (Gyes)

Takács Kitti              gyógypedagógus, „Csiga-biga” óvodai csop., Óvodai munk.köz. vez.

László Lea                                          óvodapedagógus, „Csiga-biga” óvodai csoport

Fekete Vivien                                  gyógypedagógus,  II. Napközis csoport

Gulyás Ildikó                                    tanító, napközis nevelő, III. Napközis csoport

Göblyös Erika                                  napközis nevelő, IV. Napközis csoport

Bartosné Horváth Katalin         tanító, napközis nevelő, V. Napközis csoport

Koncz Mónika                                tanító, napközis nevelő, VI. Napközis csoport

Sebők Petra                                     gyógypedagógus, VII. Napközis csoport

 

 

Nevelő- oktató munkát közvetlenül segítők:

Laudisz-Orbán Zsuzsanna                            gyógytornász

Gulyásné Seres Katalin          gyógyped. asszisztens, 1-2. ért. ak. osztály

Mészáros Zsuzsanna               gyógyped. asszisztens,  1-2. tan. ak. osztály

Fetterné Nagy Tünde                      gyógyped. asszisztens, 4. osztály

Erdélyiné Kegyes Julianna        gyógyped. asszisztens, 4. osztály

Vízkeleti Vivien                     gyógyped. asszisztens, Autista “A” csoport

Bense Katalin                        gyógyped. asszisztens, Autista “B” csoport

Tari Márta                            gyógyped. asszisztens, Készségfejlesztő osztály

Ficsór Attiláné                    gyógyped. asszisztens,  “Minyon” óvodai csoport

Sebők Edit                          gyógyped. asszisztens,  “Csiga-biga” óvodai csoport

Sárköziné Piroska Nikoletta     dajka, “Minyon” óvodai csoport

Rádi Sándor Árpádné            dajka, “Csiga-biga” óvodai csoport

 

Mindszentiné Kocsis Gyöngyi        iskolatitkár

Vízhányó Jenő                    rendszergazda

Állományi létszám összesen:

– pedagógus:                             29 fő

– pedagógus munkát segítő:  13 fő

– technikai dolgozó:                 4 fő

összesen:                               46 fő